Personel Seçme Sürecinde Kullanılan Yöntemler

189.90 

Stokta yok

Stok kodu: DK1000 Kategoriler:

Açıklama

Bugünün rekabet ortamı sağlam, hızlı hareket eden ve proaktif olan organizasyonlara gereksinim duymaktadır. Rekabet ortamındaki başarılı işletmeler incelendiğinde bu işletmelerin yatırımı gayrimenkule, makineye ya da yeni fabrikalara yapanlardan ziyade nitelikli işgücüne yaptıkları ve böylece daha da fazla avantaj sağladıkları görülmektedir. Bu avantajı kullanabilen ve uzmanlaşmış bir insan kaynakları yönetimi uygulayabilen işletmelerin daha güçlü ve uzun ömürlü oldukları ve kurumsallaşabildikleri açıkça anlaşılmaktadır.

Rekabetçi ortamda başarılı olmak, başarıyı sürdürebilmek, sürekli gelişime, değişime ve yeniliklere hazır olmak her kurumun isteği ve hedefidir. Ancak hedefler kendiliğinden gerçekleşmez. Yaptığı iste başarılı olmak ve bu başarıyı sürdürmek isteyen, sürekli gelişime, değişime, yeniliklere uyum sağlayabilecek veya bunu tetikleyebilecek, üstüne düşen görevi arzu ile yapmaya istekli ve isinde yetenekli çalışanlar kurumlarını hedeflerine ulaştırabilir. Çalıştığı kurum için canla basla çalışacak, bir başka deyişle kendini yaptığı ise adayacak ve dolayısı ile sürekli yüksek performans gösterecek çalışanlara sahip olmak her kurumun hayalidir. Böyle çalışanların olduğu kurumlar ürettikleri üründe, verdiği hizmette hemen kendini belli eder. Çalışanların gösterdikleri is performansında kurum içi is süreçleri, mesleki yeterlilik, kurum değerleri ile çalışan değerleri arasında paralellik, yöneticilerin tavrı, yönlendirme ve yol gösterme becerileri, heyecan uyandırabilme, motivasyonu yüksek tutma becerileri gibi pek çok faktör rol oynayabilir. Bu faktörler dışında önemli bir konuda çalışanın kişiliğinin yaptığı ise uyumudur. Yetenekleri ve kişiliği yaptığı ise uygun olan çalışanlar kurumları başarıya taşıyabilirler. Bu durum ise işletmelerde, işe uygun ve nitelikli insanların istihdam edilmesi zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.

Günümüz işletmelerinin etkinlik ve verimliliğinde rol alan unsurların başında insan kaynakları yönetimi yer almaktadır, İK Yönetiminde önemli aşamalardan biri de işgören seçim sürecidir. Doğru işe doğru adayın seçilmesi, işletme gereksinimlerinin doğru bir biçimde belirlenmesine ve alternatifler arasından en uygun adayın seçilmesine yardımcı olacak bir sistemin kurulmasına bağlıdır. İnsan Kaynakları yönetiminde işgören seçimi gelişmiş uygulama teknikleri ile gerçekleştirilmektedir, Bu çalışmada seçim sürecinde kullanılan yöntemler, teknikler hakkında açıklamalar yapılmıştır ayrıca tarihsel süreç ile Türkiye ve Dünyada durum, yeni yaklaşımlar anlatılmıştır.