Üyelik ve Kullanım Koşulları

SİTEMİZİ ZİYARET EDEREK VE/VEYA ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), iSertifika – Akademi Bilgi Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret ile Site’ye üye olan ve/veya siteyi ziyaret eden Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması ve/veya siteyi ziyaret etmesi amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

Üyelik ve Kullanım Şartları iSertifika™ sitesinin genel kullanım şartlarını, bununla ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir.

Üye, işleme devam etmeden önce işbu Üyelik ve Kullanım Şartlarını dikkatle okumalıdır. Lütfen, siteyi kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen iSertifika™ sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerin yer aldığı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

iSertifika™ aşağıda belirtilen tüm koşulları dilediği zaman tek taraflı değiştirme, durdurma veya iptal etme  hakkını saklı tutmaktadır. Üye bu tasarrufu peşinen kabul eder. iSertifika™’yı ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, iSertifika™’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.isertifika.com sitesine üye olan kullanıcılar online eğitim satın alabilmektedirler. Online eğitim satın alımı yapılırken iSertifika™ üyeliğinin oluşturulduğu e-posta adresinin üye tarafından doğrulanması gereklidir.

Üyeler bilgileri, sadece Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir.  Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı kalmak suretiyle yasal işlem başlatabilir:

 1.1. Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri (isim,adres,telefon vs.), genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Avrupa Birliği üye ülkeler yasasına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

 1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

 1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının elektronik posta adresini, IP adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

 1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

 1.5. Üyenin, iSertifika™ üyelik sisteminin, iSertifika™ satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, iSertifika™’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması, sunulan online kurs içeriklerinin kopyalanması, paylaşılması, şifre paylaşımı yoluyla üçüncü kişilere satılması, kiralanması durumlarının iSertifika™ tarafından tespit edilmesi halinde , iSertifika™’nın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği üye ülkeler yasası kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

2. İçerik Kullanımı

2.1. iSertifika™’nın içeriğinde yer alan bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, istatistiki bilgiler, sesler iSertifika™ ve ilgili iş ortakları tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran iSertifika™’ya  ve ilgili marka tescil sahiplerine aittir. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya iSertifika™’nın izni olmadan link vermek yasaktır.

 2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı iSertifika™’ya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 2.3. Site münhasıran iSertifika™’nin kullanımında olup sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanamaz veya iSertifika™’nin izni olmadan başka bir internet sitesinden iSertifika™ sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

2.4. Üye, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, EU Avrupa Birliği, WIPO, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve AKADEMAS™’ın siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

3. Sorumluluklar

3.1. iSertifika.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile gizlilik prensipleri ve sözleşmesi uyarınca takip edilmektedir.

 3.2. www.isertifika.com üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı iSertifika™ mülkiyetindedir.

3.3. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek iSertifika™ sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.4. iSertifika™’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı iSertifika™’ya bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

 3.5. iSertifika™, üyenin işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde iSertifika™, üyenin sistemi işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’na veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, üyenin yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. iSertifika™, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda iSertifika™tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari, adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

 3.6. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin iSertifika™ kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

 3.8. iSertifika™’ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı iSertifika™silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 3.9. Bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere ve üyelere aittir.

 3.10. iSertifika™, Üyelik Ve Kullanım Şartları ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.11. Müşteri, almış olduğu hizmetin kendisine teslim edilmesinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz. Online eğitim içeriğini satın alan üye/kullanıcı, online eğitim içeriğini görüntülemeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanan üyeye, ödemiş olduğu ücretin iadesi bu hakkını kullandıktan sonra 10 iş günü içerisinde yapılacaktır. Online eğitim içeriğinin üye/kullanıcı tarafından görüntülenip görüntülenmediği iSertifika™ tarafından tespit edilmektedir, üye bu durumu peşinen kabul eder. İçeriği görüntüleyen üyenin/kullanıcının, sunulan hizmetin niteliği gereği ve yasa gereği cayma hakkı yoktur.

4. iSertifika™’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Madde 2. iSertifika™, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Üyelik aşamasında verdiğiniz ad, soyad, fotoğraf, başarılı olduğunuz eğitimlerin adları profil sayfanızda 3. kişilerin bilgisine sunulabilir. Dilediğiniz an profil kısmından bu erişimi kapatabilirsiniz.

4.2. iSertifika™, üyenin sitede sunulan hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin (profil kısmında paylaşılan bilgiler) hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin iSertifika™sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, hack , sistemi bypass etme, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, iSertifika™ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 4.3. iSertifika™ taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları’nı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. iSertifika™’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. iSertifika™, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, iSertifika™’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve iSertifika™ sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.4. İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları hükümlerine aykırı materyalleri iSertifika™sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın iSertifika™ tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.5. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik ve Kullanım Şartları ‘nı okuyup kabul ettikten sonra kendisine, iSertifika™’a ait olan ve/veya iSertifika™’ın iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, iSertifika™ tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

 Üye dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Üyelik ve Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, iSertifika™’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. iSertifika™, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip iSertifika™ derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir

4.6. iSertifika™ sayfasında yer alan online kurs programlarının ücretleri, iSertifika™ tarafından tek taraflı olarak her zaman değiştirilebilir. Üye sistemi kullanmaya başlayarak işbu durumu peşinden kabul eder.

5. Gizlilik İlkeleri

5.1. İstisnasız tüm üyelerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. iSertifika™ üye bilgilerini yeni kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

5.2. iSertifika™ sitesine, iSertifika™ üyeliği ile giriş yapan kullanıcı online kurs satın alırken kredi kartı bilgilerini paylaşacaktır. Paylaşılan kredi kartı bilgileri iSertifika™ tarafından kaydedilmeyecek, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) iSertifika™ tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler anlaşmalı olduğumuz bankalara ve/veya BDDK yetkili banka aracı kurumuna 256bit SSL altyspı ile doğrudan aktarılmaktadır.

5.3. Üyeler iSertifika™’da  kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz ( yasaların öngördüğü ölçüde ) derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında iSertifika™’ya sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman merhaba@isertifika.com e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

5.4.  Ürünü teslim etmek yasa gereği taşıyıcı, kargo firmasının yükümlülüğü olsa da, tüketiciler verdikleri siparişleri de takip ederek, bir sorun oluştuğunda bu durumda her iki şirketle de iletişim içinde olmak durumundadır.  Ayrıca Hesabım’a giriş yapıp profilim kısmında ilgili sipariş üzerinde takip numarasını yer almaktadır. Kargo teslimine dair takip süreci üyenin sorumluluğundadır. Üyenin kargodaki alıcı adresindeki yanlışlık veya kargoların kendisi, alıcısı tarafından başka bir alıcı adrese yönlendirilmesini talep etmesi, adresten bulunamaması durumlarında oluşacak yönlendirme ve iade kargo bedelini ödemekle yükümlüdür. Gönderiye ait 2. defa “Adres Teslim” hizmeti talep etmeleri durumunda; İlave Adres Teslim Hizmet faturası düzenlenecektir.

6.Yürürlük

İşbu Üyelik ve Kullanım Şartları üyenin, iSertifika™ üyeliğini kullanarak iSertifika™ üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Üyelik ve Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. Tebligat Adresleri

8.1. Üyenin iSertifika™’ya bildirdiği eposta adresi (iSertifika™ üyeliğini oluşturduğu e-posta adresi), bu Üyelik ve Kullanım Şartları ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

8.3. Yine iSertifika™’nın üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın iSertifika™ tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

9 – İade Cayma Hakkı Ve Nasıl Kullanılacağı

9.1 – Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden
cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi
yeterlidir.
9.2 – Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise
sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise, satıcı, KDV ve varsa sair
yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı
tarafından karşılanır.
9.3 – Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde
almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün
içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir.
Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değeri veya değerindeki
azalmayı tazmin etmesi gerekir. Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.
9.4 – Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;
a. Niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulma
tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
b. Tüketici’nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.
c. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar için cayma hakkı kullanılmaz.
9.5 – Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının/jelatinin açılmamış olması ve jelatinin kontrol edilme şartına
bağlıdır.
– Kopyalanabilir yazılım ve programlar, online eğitim hizmeti hariç her türlü yazılım ve programlar
– DVD, VCD, CD ve kasetler
– İçinde sarf malzemesi bulunan ürünler
9.6 – Tüketici’ye, borcunun tamamen veya kısmen ifası için, satıcı veya onunla işbirliği içinde olan bir üçüncü kişi tarafından kredi verildiği
takdirde, Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumunda kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
söz konusu olmaksızın sona erer. Ancak bunun için cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. Tarafların karşılıklı iade
yükümlülükleri saklıdır.
Tüketici’nin yazılı bildirimi yapmaması nedeniyle kredi sağlayan tarafından satıcıya ödeme yapılırsa, tüketici, satıcıya ödediği bedel dışında
faiz, gecikme zararı vb isim altında hiçbir talepte bulunamaz.
9.7 – Sözleşme gereğince SATICI’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap
ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartınının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle
SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, ALICI, SATICI’ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır.
ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına
da sahip değildir.

Üye, bu  Üyelik Ve Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

04/04/2015   TSİ 12:01

“Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.”

Konfüçyüs