İnsan Kaynaklarında Performans Değerleme Yönetimi

189.90 

Stokta yok

Stok kodu: DK0100 Kategoriler:

Açıklama

Giderek artan rekabet ortamında öne çıkarak başarıyı yakalayabilmenin ve başarıyı sürekli kılabilmenin yolu, değişimlere hızla ayak uydura bilmekten, dinamik bir yapıya sahip olabilmekten, istenilen amaca en düşük maliyetli kaynaklarla, belirli girdilerle en yüksek çıktının elde edebilmesinden geçmektedir. Günümüzde örgütlerde gerçek verimliliğe ulaşmanın tek yolunun insandan daha etkin olarak faydalanabilme gerçeği olduğu ortaya çıkmıştır.

İnsan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından olan performans değerleme sistemi önemli bir yere sahiptir. Performans değerleme sistemi, insan kaynakları yönetiminde yol gösterici olup çalışma hayatının işe başlama, görevde yükselme, statü ve ücret belirleme gibi unsurları üzerinde etkili bir ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin performanslarını ve motivasyonunu arttırmak amacıyla performans ile ücret arasında ilişki kurulmakta ve bu konu bugünün insan kaynakları yönetimi sisteminde ödüllendirme açısından güncel bir konuyu oluşturmaktadır.

Bu çalışmada, meydana gelen teknolojik, ekonomik, sosyal değişimlerle birlikte, oluşan yeni örgüt yapıları içinde önem kazanan ve yaygınlaşan performansa dayalı ücretlendirme konusunun iş gören ve işveren üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin organizasyon ile bağlantısını, bunların avantaj ve dezavantajlarını, ideal bir performansa dayalı ücretlendirmenin nasıl olması gerektiğini ele alarak incelenmiştir. Performansa dayalı ücretlendirmenin insan kaynakları yönetimi sisteminde neden önemli ve güncel bir konu haline geldiği anlatılmak istenmiştir.