İşyerinde Disiplin Yönetimi

189.90 

Stokta yok

Stok kodu: DK0200 Kategoriler:

Açıklama

Bu gelişimin doğal sonucu olarak, sanayi devrimi sonrasında organizasyonların başarısının temel faktörlerinden olan fiziksel faktörlerin zaman içerisinde önemi azalırken iş görenlerin önemi artmıştır. İşgörenlerin birikimlerinden olabildiğince fazla faydalanmak ve onların örgüt içerisinde etkin ve verimli çalışmalarını sağlayabilmek örgütler için en önemli konular haline gelmiş ve bu konuda bir çok teknikler geliştirilmiştir. Günümüz dünyasında işgöreni bir üretim aracı olmaktan çıkaran çağdaş düşünce, insan onuruna değer veren bir disiplin anlayışını önermiştir. Bu çalışmada disiplin kavramı tanımlandıktan sonra, olumsuz ve olumlu disiplin kavramları açıklanacaktır. Daha sonra işletmelerde etkin disiplin sisteminin kurulması konusu incelenecektir. Çağdaş bir yaklaşım olarak cezasız disiplin kavramı aktarıldıktan sonra disiplin yaklaşımında Japon modelinin üzerinde durulacaktır.