Montaigne

“Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.”