Montaigne

“Bir şeyi ezberlemek, bilmek demek değildir.”