Aristoteles

“Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.”