Kayıtlı Sertifika Numarası (Registered Certificate No): 436261189

Samet Can Aslan
Etkili Sunum Teknikleri
Effective Presentation Techniques
10/04/2017