Kayıtlı Sertifika Numarası (Registered Certificate No): 2501189

Samet Can Aslan
Etkili Zaman Yönetimi
Effective Time Management
03/03/2017